Paraklesis Boeken

Contact

Ekklesia
(t) 0180-687333
(f) 0180-687332
(e) verkoop@ekklesia.nl

 

Ekklesia zet motiverende gespreksvoering in Nederland op de kaart

Boek of DVD bestellen? Mail naar verkoop@ekklesia.nl
Interesse in een training [in company of open inschrijving]? Mail naar training@ekklesia.nl

Op 3 december verschijnt

Handleiding training in motiverende gespreksvoering en training in kortdurende gedragsinterventie bij alcoholproblemen.
Dit draaiboek voor een basistraining motiverende gespreksvoering van twee dagdelen en een vervolgtraining gedragsinterventies bij alcoholproblemen in de algemene gezondheidszorg beschrijft een gestandaardiseerde training voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Inclusief een DVD met powerpointpresentaties voor trainers en ruim 3 uur demonstratiegesprekken.

95 p., € 29,90

Toegespitst op de algemene gezondheidzorg

Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg
Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt, 2009, 254 p., € 25,90

Patiënten helpen om veranderingen in hun leefstijl door te voeren is een belangrijk, maar niet eenvoudig, onderdeel van de gezondheidszorg. Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg werd speciaal voor werkers in de algemene gezondheidszorg geschreven. Het boek biedt uitstekend, veelvuldig getest en aantoonbaar effectief gereedschap om de communicatie met patiënten te verbeteren. Lezers ontdekken hoe motiverende gespreksvoering helpt om patiënten te gidsen naar veranderingen waarover ze vaak ambivalent zijn, zoals medicatietrouw, gewichtsverlies, meer bewegen, stoppen met roken en veilig vrijen. 
De ondertitel van dit boek, gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt, wordt al lezend zeer geloofwaardig. Herkenbare gespreksfragmenten laten zien hoe krachtig de basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering zijn. Ook wordt duidelijk hoe goed deze vaardigheden inpasbaar zijn in de dagelijkse werkpraktijk van veel behandelaars en andere werkers in de zorg in hun – veelal korte – gesprekken met patiënten.

Uit de recensies van de Engelstalige uitgave:

Motiverende gespreksvoering biedt een alternatief voor de achterhaalde pogingen om patiënten met redenen te overtuigen van de noodzaak van aanpassingen in hun leefstijl. Een aangename frisse wind in het voortgaand gesprek tussen behandelaars en mensen met chronische aandoeningen of problemen.

Boordevol parels van praktisch inzicht in het gidsen van patiënten naar gedragsverandering. Dit zeer goed leesbare boek is een geschenk voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg.

Op 3 december verschijnt

Voor wie vaardiger wil worden in het toepassen van motiverende gespreksvoering in het algemeen en het inzetten van ‘motivatie-bevorderende werkvormen’ in het bijzonder is deze demonstratieDVD met artsen en praktijkondersteuners in de hoofdrol een goudmijn.
Andere hulpverleners zullen in de regel door de casuïstiek ‘heenkijken’ en de DVD weten te vertalen naar hun eigen wijze van hulpverlenen.

€ 12,50 per stuk.

Trainers en anderen kunnen de DVD in veelvouden van 10 aanschaffen voor € 80 per 10 ex.

Voorjaar 2010 verschijnt de vertaling van Motivational Interviewing in the treatment of psychological problems.Motiverende gespreksvoering (MG), voor het eerst toegepast bij de behandeling van middelenmisbruik, wordt  nu steeds meer gebruikt om mensen met een breed scala aan psychologische problemen te helpen. In dit toonaangevende werk beschrijven vooraanstaande deskundigen nieuwe toepassingen van MG in de geestelijke gezondheidszorg. Uiterst praktisch en toegankelijk, maar door theorie en onderzoek onderbouwd, verschaft het boek ons een schat aan effectieve strategieën om cliënten te helpen hun ambivalentie op te lossen en hun energie, betrokkenheid en persoonlijke middelen te mobiliseren.

Dit vernieuwende, gebruikersvriendelijke boek hoort op het bureau van beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg op allerlei terreinen, zoals psychiaters, maatschappelijk werkers, counselors, verslavingsspecialisten en psychiatrische verpleegkundigen. Het zal van onschatbare waarde zijn als aanvullend studiemateriaal voor studenten psychotherapie en trainees.

Het basisboek: Motiverende gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering, 2005, 255 p., € 25,90

Psychologen, therapeuten, werkers in gezondheidszorg, gevangeniswezen, reclassering, maar ook in het onderwijs de kerk hebben gemeen dat ze proberen te werken aan verandering,– aan groei van mensen. Zij weten uit hun praktijk dat verandering een weerbarstig thema is. 
Miller en Rollnick ontwikkelden Motiverende gespreksvoering om betere resultaten te verkrijgen op een terrein waar verandering niet eenvoudig is: de verslavingszorg. Motiverende gespreksvoering is een op de interactie gerichte gespreksmethode, waarvan inmiddels aangetoond is dat ze zeer succesvol is. Ze heeft in de afgelopen tien jaar stormachtig haar intrede gedaan op tal van werkvelden. Veel hulpverleners zijn inmiddels sterk beïnvloed door het baanbrekende werk van Miller en Rollnick.

Motiverende gespreksvoering heeft de respectvolle bejegening van cliënten – in de lijn van Carl Rogers – als basis. Ze is vernieuwend omdat deze gespreksmethode nadrukkelijk wel directief is: bewust gericht op verandering. De motivering van cliënten en het verminderen van weerstand zijn centrale thema’s. Deze motivatie en weerstand zijn binnen motiverende gespreksvoering niet allereerst eigenschappen van de cliënt, maar een afgeleide van de interactie tussen cliënt en hulpverlener. Dat geeft extra mogelijkheden om cliënten zo te begeleiden dat ze veranderen willen, erop vertrouwen dat ze veranderen kunnen en met het veranderwerk willen starten.

Zomer 2010 verschijnt de vertaling van Building Motivational Interviewing Skills.Expertise ontwikkelen in motiverende gespreksvoering vraagt om oefening; om ‘slijpen’. Daartoe is dit boeiende, gebruikersvriendelijke werkboek ontwikkeld. Het staat boordevol met aan de praktijk ontleende voorbeelden en oefeningen. De auteur is een ervaren MG-therapeut, -trainer en heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de inzet van MG. De lezer slijpt stap voor stap de micro-MG-vaardigheden in en ontdekt dat hij gaandeweg bekwamer wordt.

Een aanrader voor zowel hulpverleners, behandelaars en studenten.

© Copyright 2010 Ekklesia & Paraklesis Boeken   Log In